Opphavsrett

Ønsker du å bruke materiell (herunder, men ikke begrenset til, bilder og tekst) fra Potensiellslank.no, så må dette avtales før en eventuell publisering. Kontakt meg her, for nærmere instrukser.

Hvis det mot formodning skulle eksistere noe på nettsiden som du mener jeg umulig an ha rettigheter til, så ber jeg om at du/dere refererer til hvilket innlegg og/eller hvilket verk det er snakk om, og kontakter meg her, så skal jeg komme så raskt som mulig tilbake til dere.

Media

Med mindre det fremkommer ved det aktuelle verket, så er alle verk enten egenproduserte, kjøpte eller tilgjengelig via abonnementsløsninger. Alt, med unntak av egenproduksjon, er med mindre det er kreditert opphavsmann, Creative Commons Zero(CC0) å regne.

Under media menes alt av bilder, illustrasjoner, bilder og alle andre typer form for media.

Egenproduksjon
Verk jeg har lagd/tatt selv.

Getstencil.com
Bilder hentet fra Getstencil er bilder med CC0 rettigheter. Det innebærer at media kan bli brukt til hva som helst, privat eller kommersielt, uten behov for å kreditere den/de som har lagd verket.

Jumpstory.com
Bilder hentet fra Jumpstory er bilder med CC0 rettigheter. Det innebærer at media kan bli brukt til hva som helst, privat eller kommersielt, uten behov for å kreditere den/de som har lagd verket.

Andre kilder
Dette er stockphoto jeg har kjøpt fra flere ulike aktører.

Tekst

Innlegg
Alle innlegg på potensiellslank.no er produsert av Potensiell Slank, med mindre noe annet fremkommer i den aktuelle teksten. Det kan forekomme at jeg bruker kilder til inspirasjon, og da vil det fremkomme kreditering til den aktuelle kilde.

Oppskrifter i Kokebokutfordringen
Det er ikke opphavsrett på mengdeforhold eller fremgangsmåte relatert til oppskrifter, kun på bilder og presentasjon. Jeg vil alikevel kreditere kilde så langt det lar seg gjøre.

Andres oppskrifter
Som nevnt i forrige punkt, så er det ikke opphavsrett på oppskrifter. Likevel så vil jeg kreditere opphavsperson så langt det lar seg gjøre. Det vil forekomme tilfeller hvor jeg krediterer feil opphavsperson, fordi oppskriften jeg har funnet ikke er den originale skaperen av oppskriften, men det er dessverre utenfor min rekkevidde. Om/når dette blir påpekt, så vil det endres fortløpende.

Data

Carbmanager.com
Tall relatert til næringsstoffer i oppskrifter og hva jeg har spist vil i hovedsak stamme fra Carbmanager.com

Kostholdsplanleggeren.no
I enkelte tilfeller, så brukes kostholdsplanleggeren.no som kilde for næringsstoffer i oppskrifter, hvis ikke ovenstående har matvaren tilgjengelig eller hvis næringsinnhold hos ovenstående åpenbart er feil.